Skip to Content

סילבוס הקורסים

אשכולות הלימוד של קורסי Cyber LIVE

 

סילבוס קורס Webint

הקורס מחולק ל-15 מפגשים שיעסקו בנושאים הבאים:

 •      מבוא למרחב הווירטואלי – 2 מפגשים
 •      הסוואה וגישה
 •      אתיקה פרטיות וניהול זהויות
 •      איומים ברשת האינטרנט
 •      מנועי חיפוש
 •      Google search
 •      Google fetchers
 •      מיצוי מס"ט ודוא"ל
 •      מיצוי IP ודומיין
 •      מיצוי מידע גיאוגרפי
 •      מיצוי תמונות
 •      איתור מוצר, טיסה ואירוע
 •      משימת סוף – 2 מפגשים

 

סילבוס קורס Hackers

הקורס מחולק ל-12 מפגשים שיעסקו בנושאים הבאים:

 • שיעור פתיחה – (פרזי)
 • יסודות התקיפה
 • פריצת סיסמאות
 • לוחמת מידע ואיומי סייבר ברמת מדינה
 • מבנה המחשב
 • אתיקה
 • מתקפת SQL
 • מבוא לרשת ותקשורת
 • מודל שבע השכבות – 3 מפגשים
 • גניבת סיסמאות

 

סילבוס קורס Whitehat

הקורס מחולק ל-12 מפגשים שיעסקו בנושאים הבאים:

 •   אתרי אינטרנט
 •   הנדסה חברתית
 •   מתקפות JS
 •   מבנה רשתות והגנת רשת
 •   גוגל האקינג
 •   מערכות הפעלה
 •   מבוא להגנה + FW – 2 מפגשים
 •   הגנה על עמדות קצה – 2 מפגשים
 •   סלולר – חולשות והגנות
 •   תחקור אירוע

 

סילבוס הקורס Pro

הקורס מחולק ל-16 מפגשים שיעסקו בנושאים הבאים:

 • סטנוגרפיה
 • תקשורת ומודל שבע השכבות
 • IP and Subnet
 • אתיקה מתקדמת
 • פורנזיקה – 2 מפגשים (מבוא + מעשי)
 • DOS
 • מתקפת DDOS
 • הצפנה
 • שבירת סיסמאות – 2 מפגשים (תיאורטי + מעשי)
 • שיעור ARP poisoning-Network
 • שיעור ARP poisoning
 • ביטקוין
 • וירוסים – 2 מפגשים
contact us Back to top
נגישות